Abone Sayısı (+)

Şebeke Büyüklüğü (m)

Dağıtılan Gaz (sm³)

S.S.S