Nasıl Abone Olurum ?

Nasıl Abone Olurum?

TOROSGAZ’a yapılacak abonelik talepleri; bağımsız bölüm maliki, binanın veya tesisin sahibi ya da bunların yetkili temsilcilerince yapılır. Abonelik talebinin uygun bulunması durumunda talep sahibi ile Abone Bağlantı Sözleşmesi imzalanır. Abone bağlantı sözleşmesi sırasında abonelerimizden bir defaya mahsus olmak ve iade edilmemek üzere Abone Bağlantı Bedeli tahsil edilir. Doğalgaz abonelik aşamaları aşağıdaki gibidir:Karar

Apartman yönetim kurulu tarafından kat maliklerinin % 51 oy çokluğu ile doğal gaza geçiş kararı alınır.

7 ve daha az daire ve iş yeri olan apartmanlar için karar beyanı dilekçesi gerekir.

8 ve daha fazla daire ve iş yeri olan apartmanlarda karar defteri fotokopisi gerekir. (Karar defterinin noter onaylı olması gerekmektedir.)


Bağlantı Anlaşması

Gerekli Evraklar:

•Karar Defteri/Beyanı (binadaki ilk başvuru sırasında gerekli belgedir, karar defterinin noter onaylı olması gerekmektedir.)

•Yapı Ruhsat (olmadığı durumlarda Emlak Beyannamesi)

•Mükellefiyet Belgesi

•Yapı Ruhsatı

•Nüfus Cüzdanınızın Aslı

• Tapunuz

• Binada doğalgaza geçmek için %51' lik apartman yönetim kurulu kararı (Sekizden az daireli binalarda ise kat maliklerinin imzalı dilekçesidir)

• İlgili Adrese Ait İkametgah Belgesi

• Elektrik veya Su Faturası

• İnşaat Ruhsatı (Bulunmadığı durumda emlak beyanı) İşyerleri için ayrıca,

•Vergi Levhası

• Şirket Kaşesi

• İmza Sirküleri

•Ticaret Sicil Numarası veya Sanayi Odası Sicil Numarası

• Abonelik işlemi esnasında Abone Bağlantı Bedeli ve Damga Vergisi ödenecektir. Bağlantı bedeli Bağlantı Anlaşmasının imzalanması sırasında bir defaya mahsus olmak ve iade edilmemek üzere tahsil edilir.

Not: Merkezi sistem abonelikleri apartman yönetimi adına yapılmakta olup, bu durumda ilgili apartmanın %100 abone olma zorunluluğu vardır. Abonelik bedellerini her dairenin yatırması gerekmektedir. Tapu belgesinin ibraz edilememesi halinde, mal sahibi olduğunuza dair belge ibraz edilecektir. Başvuru belgeleriyle birlikte Müşteri Hizmetleri Merkezleri’ne gelerek abonelik başvurusu yapılır.

Bir defaya mahsus Abone Bağlantı Bedeli* ödenir.
EPDK Tarafından Belirlenen 2024 Abone Bağlantı Bedelleri;
200 m2 kapalı alana kadar 3.458,00 TL + KDV, 200 m2'yi aşan her 100 m2 için 3.008,00  TL + KDV’dir.
*Abone bağlantı bedeli, bağımsız birim sayısına (BBS) göre hesaplanır.
BBS=Bağımsız Birim Sayısı: 200 m2'ye kadar olan kapalı alanlar için 1 BBS, sonraki her 100 m2 için ek olarak 1 BBS hesaplanır.

Abonelik Bedeli Hesaplama

Aşağıdaki tablodan örnek abone bedeli hesaplaması yapabilirsiniz.

Abonelik Yapılacak Brüt Alan(m²) Alınacak Bedel

Damga Vergisi hariç tutardır.


•Abone, tesisat dönüşümü ve işlemleri için sertifikalı firmayla Dönüşüm Sözleşmesi imzalar. Güncel Sertifikalı firma listesi için tıklayınız.

•Sertifikalı firma, TOROSGAZ'a dönüşümünü yapacağı dairenin projesini sunar.

• Torosgaz projeyi onayladıktan sonra sertifikalı firma tesisat dönüşümünü gerçekleştirir. (Sertifikalı firma ile yapılan sözleşmenin ve sözleşme ile aynı bedelli sigorta poliçesinin birer kopyasının abone tarafından saklanması gerekir.)

TOROSGAZ Bağlantı Anlaşması için tıklayınız.


Yetkili Sertifikalı İç Tesisat Firması İle Sözleşme

Seçtiğiniz yetkili sertifikalı iç tesisat firmasına giderek firma ile dönüşüm sözleşmesini imzalayabilirsiniz.
Doğal gaz dönüşümü için, yetkili sertifikalı iç tesisat firmalarını 0850 777 1 187 no’lu çağrı merkezimizden veya www.torosgaz.com.tr’den öğrenebilirsiniz.
 


Dönüşüm Projesinin Onayı

Yetkili sertifikalı iç tesisat firması yapılan sözleşmenin ve sigorta poliçesinin birer kopyası saklanmalıdır.
TOROSGAZ'ın dönüşüm projesini onaylamasından sonra abonelik sürecine geçebilirsiniz.

Tesisat Konusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

•Anlaşmakta olduğunuz firma TOROSGAZ' dan yetki belgesi almış olmalıdır.

•Yetkili olmayan tesisatçı firmalara iş yaptırmayınız.

•Yetkili firma ile aranızda yapılacak işin kapsamı ve koşullarını belirleyen sözleşmenizi yapınız.

• Yetkili firmaya sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülükleri de sigortalatınız.

• Sözleşmede doğalgaz dönüşümü için kullanılacak malzemenin cinsini, kalitesini, kombinin markasını, diğer isteklerinizle birlikte ödeme şeklinizi maddeler halinse yazın.

• Ayrıca her iki tarafın olası bir anlaşmazlığı halinde "ISPARTA Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir" maddesini sözleşmenize ekleyin.

Dönüşüm firması ile yaptığınız sözleşmeden TOROSGAZ sorumlu değildir.

Unutmayın ki yapacağınız sözleşme hem sizin, hem de mühendislik firmasının sorumluluklarını belirleyecektir


Abonelik Sözleşmesi

Projeniz onaylandıktan sonra, "Gaz Kullanım Sözleşmesi" imzalayarak sayacınızı teslim alabilirsiniz. Sözleşmenizi yapın, gaz açma işlemine geçin.

• Sertifika sahibi yetkili mühendislik firması size projenizin TOROSGAZ dan onay aldığını bildirdiğinde artık TOROSGAZ ile Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi yapabilirsiniz.

• Doğalgaz Kullanım Sözleşmesini mutlaka doğalgazı kullanacak kişi yapmalıdır (Ev sahibi kullanacak ise ev sahibi, kiracı kullanacak ise kiracı).

• Bina merkezi sistem ile ısınıyor ise sözleşmeyi apartman yönetimi adına bina yöneticisi yapmalıdır.

Gaz Kullanım Sözleşmesi İçin Gerekli Belgeler

Bireysel kullanım için (Konutlar) :

 • Doğal gaz kullanacak kişinin kimliği
 • Gaz kullanılacak daireye ve kendi adınıza ait ikametgah belgesi Merkezi kullanım için;
 • Noterden Onaylı Karar Defteri - %51'lik İmza ile Sözleşme Yapma Yetkisi Verme Kararı

Bireysel kullanım için (Ticarethaneler) :

 • Yetkili kişi kimlik beyanı
 • Firma kaşesi
 • İmza sirküleri
 • Vergi levhası fotokopisi
 • Ticaret Sicil Numarası veya Sanayi Sicil Numarası
 • Noterden Onaylı Karar Defteri

Merkezi kullanım için (Konutlar) :

 • Karar Defteri (Apartman yetkili kişisinin tespiti için)
 • %51'lik İmza ile Sözleşme Yapma Yetkisi Verme Kararı


Merkezi kullanım için (Ticarethaneler) :

 • Yetkili kişi kimlik beyanı
 • Firma kaşesi
 • İmza sirküleri
 • Vergi levhası fotokopisi
 • %51'lik İmza ile Sözleşme Yapma Yetkisi Verme Kararı

• Apartman Kaşesi Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği gereğince Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi doğalgazı fiilen kullanacak gerçek veya tüzel kişi veya bunların yetkili temsilcileri ile imzalanmaktadır. Güvence Bedeli Torosgaz’ın alacaklarını garanti altına alabilmek amacıyla mekanik sayaç kullanan abonelerden doğalgaz kullanım sözleşmesinin imzalanması sırasında aldığı bedeldir. Güvence bedeli sözleşme sonlandırma halinde doğalgaz piyasası mevzuatları doğrultusunda güncellenerek müşteriye iade edilir.


Başvuru belgeleriyle birlikte Müşteri Hizmetleri Merkezleri’ne gelerek abonelik sözleşmesi yapılır.

Aşağıdaki tablodan örnek güvence bedeli hesaplaması yapabilirsiniz.

Kullanılan Cihaz Adet
Kombi
Kombi-Ocak
Ocak - Şofben
Soba
Soba-Ocak-Şofben
Yıl
Tutar

TOROSGAZ Abonelik Sözleşmesi İçin Tıklayınız.


Gaz Açma

• Sözleşmeyi yaptıktan sonra yetkili mühendislik firması, TOROSGAZ' dan gaz açılışı için randevu alır.

• Randevu günü TOROSGAZ yetkili mühendisi, firma mühendisi ile binanıza gelerek tesisatınızın uygunluğunu kontrol eder.

• Tesisatınızın TOROSGAZ Teknik Şartnamesi' ne uygun olması durumunda gaz açma işleminiz yapılır ve gaz açma uygunluk belgesi verilir.

• Tesisatınızın TOROSGAZ Teknik Şartnamesi' ne uygun olmaması durumunda gaz işleminiz yapılmaz. TOROSGAZ tarafından doğalgaz uygunluk belgesi verilmeden hiçbir şekilde gaz kullanılamaz. Kaçak ve Usulsüz Gaz Kullanma Durumları Usulsüz Doğal Gaz Kullanım Durumları TOROSGAZ tarafından resmi olarak gaz açılmadan doğalgaz kullanırsanız,

• TOROSGAZ onayı olmadan doğalgaz sayacını değiştirirseniz,

• Sözleşme sizin adınıza olmadığı halde doğalgaz kullanırsanız,

• Doğalgaz tesisatınızda TOROSGAZ onayı olmadan değişiklik yapar yada yaptırırsanız,

• TOROSGAZ tarafından kapatılan sayacınızı kendiniz açarsanız, kaçak usulsüz gaz kullanmış olursunuz.

Kaçak Doğal Gaz Kullanım Durumları

• TOROSGAZ da herhangi bir kaydınız olmadan doğalgaz kullanırsanız,

• Ölçüm cihazınıza müdahale ederek doğalgaz kullanırsanız,

• Ölçüm cihazsız doğalgaz kullanırsanız, kaçak doğalgaz kullanmış olursunuz. Kaçak Doğal Gaz Kullanmanız Durumlarında İlk kullanımda doğalgaz birim fiyatı üzerinden %200, tekerrürü halinde doğalgaz birim fiyatı üzerinden %300 oranında cezai müeyyide uygulanır. Ayrıca kaçak gaz kullananlar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundurulur.


SERBEST TÜKETİCİ SATÜSÜNDEKİ ABONELERİN  ABONELİK VE BAĞLANTI HATTI İLE İLGİLİ İŞ SÜRECİ

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK)  Kurul Kararı ile konut tüketicileri  dışındaki  tüm doğal gaz kullanıcıları “Serbest Tüketici” statüsüne kavuşturulmuştur.

26.12.2016 Tarih ve 6807 sayılıı Kurul Kararı’nın 6. maddesinin I. fıkrasında “Serbest tüketicilere yönelik bağlantı hattı, serbest tüketicinin seçimine bağlı olarak dağıtım şirketine veya sertifika sahibi kişilere yaptırılır. Bağlantı bedeli taraflar arasında serbestçe belirlenir.” hükmü bulunmaktadır.

Serbest Tüketicilerin doğal gaz hattı bağlantı süreci:

 • Serbest Tüketici, Dağıtım Şirketi’ne bağlantı talebinde bulunur. Bağlantı talebinde; istenilen kapasite ve basınç bilgileri  sertifikalı iç tesisat firması tarafından  Dağıtım Şirketine  onaylı bir şekilde sunulur. İç tesisat firmasının Dağıtım Şirketinden sertifikalı olması zorunludur.
 • Dağıtım Şirketi, Bağlantı talebini değerlendirerek sonucu Serbest Tüketiciye 15 (onbeş) gün içerisinde yazılı olarak bildirir.
 • Abonelik talebi olan Serbest Tüketicinin, daha önce doğal gaz arzı sağlanmış Serbet tüketicilerin kapasitesini etkilemeyecek şekilde bağlantı noktasını Dağıtım Şirketi belirler. Bağlantı noktası koordinatlarını  yazılı olarak Dağıtım Şirketi bildirir.
 • Serbest Tüketici bağlantı hattını, dağıtım şirketine yaptırabileceği gibi, EPDK ile birlikte Torosgaz’dan sertifika almış sertifikalı firmalarada yaptırabilir. Bağlantı ve/veya servis hattı yapacak firmanın, Dağıtım Şirketinden “İç tesisat ve servis hatları sertifikası” nın ve  “Servis Hattı Yapım Bakım Onarım” konu başlıklı sertifikasına sahip olması gerekmektedir. EPDK tarafından yapım hizmet sertifikasına sahip firmalara aşağıdaki link ten ulaşılabilir.
  İlgili link için Tıklayınız
 • Serbest Tüketici bağlantı ve/veya servis hattının  sertifikalı firmaya yaptırması halinde; Tesisin ve/veya binanın maliki (yetkili temsilcileri) ile sertifika sahibi yetkili firma arasında yapılacak alt yapı  imal sözleşmesi birlikte serbest tüketici tarafından dağıtım şirketine müracaat edilir. Dağıtım Şirketi ile abone bağlantı sözleşmesi yaparak, abone bağlantı bedelini öder.
 • Sertifikalı firma “İşe Başlama Dosyası” hazırlar ve dağıtım şirketi’ne , dosyayını onaylanmak üzere sunar.İşe başlama dosyasında; bağlantı güzergahının detayı, bağlantı anlaşması, bağlantı hattında kullanılacak malzemelerin sertifikası, ilgili Kurum yada Kuruluşlardan alınmış izin belgeleri, protokoller, abone bağlantı sözleşmesi, ödeme dekontları, yapılacak olan imalatlar ile ilgili All Risk Sigorta Poliçesi, kaynakçı sertifikasyon bilgileri ve  gerekli tüm dökümanlar işe başlama dosyasında ibraz edilir. İşe başlama dosyası dağıtım şirketi teknik şartnamesine uygun olmak zorundadır.
 • İş başlama dosyası, eksiksiz olarak hazırlanmasının ardından Dagıtım Şirketi tarafından onaylanır. Onay işleminin ardından Belediye, Karayolları, DSİ gibi kurum  ve kuruluşlardan izin başvurusu talep edilir. Geçiş ruhsatının alınması istenir.
 • Bağlantı hattı mevcut münferit bağlantı veya servis hattı olan Serbest Tüketicinin hattına bağlantı yapılması gerekliliği durumunda; dağıtım şirketi tarafından hesaplanan katılım payı bedeli münferit hattı daha önceden yapılan  abone ve/veya abonelere ödenir. Ödendiğine dair makbuz ile mevcut müşteri ile Serbest Tüketici arasındaki protokol Dağıtım Şirketine yazılı olarak ibraz edilir.
 • Bağlantı noktası gazlı hatlara yapılması halinde; canlı bağlantı sadece Dağıtım Şirketi tarafından yapılır.
 • 6331 sayılı iş sağlıgı ve güvenliği kanunu geregince; İşe başlanmadan önce yapım ve hizmet sertifikası sahibi firma ile “A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı” arasında yapılan sözleşme, Dağıtım Şirketine sertifikalı firma tarafından ibraz edilmek zorundadır. İşin yapılması esnasında aynı “A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı”nın işin başından sonuna kadar  olmak zorundadır.
 • Bağlantı hattının imalatı sırasında ve bitiminde, ülke koordinat sistemine göre harita verilerinin alınması, sahada yapılan imalatların günlük olarak ve açık tranşe üzerinden harita ölçümlerinin yapılması gerekmektedir. Haritalandırılmasının sağlanması için Sertifikalı Firma ile yetkin bir  harita firması arasında imzalanmış olan sözleşme, dağıtım şirketine iş başlama  dosyası ile sunulmalıdır.
 • Bağlantı hattını sertifikalı firmaya yaptıran serbest tüketici; işin başından sonuna kadar müşavir bulundurmak zorundadır. Müşavir firma EPDK kurumundan sertifikalandırılmış olmak zorundadır. Aşagıdaki linkten müşavir firmalar listesine ulaşılabilir.
  İlgili link için Tıklayınız
 • Bağlantı hattının yapımı sırasında, müşavir firma kontrol elamanı ile birlikte yapım hizmet sertikasına sahip firmanın  mühendisi, yapılan imalatın tamamını hattın devreye alınmasına kadar teknik şartnameye göre takip ve kontrol edecektir.
 • Bağlantı hattının imalatının tamamlanması ile birlikte Serbest Tüketici’nin anlaşmış olduğu Müşavir Firma tarafından “İş Bitirme Dosyası” oluşturulur ve Dağıtım Şirketi’nin onayına sunulur.
 • İş bitirme Dosyası ile birlikte hali hazır projeler, Yapım Kontrol Birimi’ne teslim edilir. Proje, ilgili birim tarafından uygun görülmeden İş Bitirme Dosyası onaylanmaz. İş Bitirme Dosyası’nda yapılan hattın maliyeti  belirtilmelidir.
 • İş bitim dosyasının incelenip onaylanmasının ardından bağlantı hattının test ve devreye alma işlemleri gerçekleştirilir. Gaz verme işlemi; iş bitirme dosyasının kabulü, yapılan imalatın kontrolü ve onayından sonra, Serbest Tüketicinin Dağıtım Şirketi yada herhangi bir lisans sahibi tedarikçi firma ile yapmış olduğu “doğal gaz alım sözleşmesi” ve yine ilgili mevzuatta belirlenen “taşıma hizmeti sözleşmesi” ve “teslim hizmeti sözleşmeleri”nin Serbest Tüketici tarafından ibraz edilmesi sonrasında yapılacaktır. Test ve gaz verme işlemlerinde Dağıtım Şirketi teknik personeli, müşavir firma yetkilisi, sertifikalı firma mühendisi nezaret eder. Test sonuçlarının olumlu olması durumunda gaz verme tutanakları imzalanarak gaz verme işlemi gerçekleştirilir.
 • Hatların imalatından sonra hattın bakım ve onarımı için hatları bedelsiz olarak dağıtım şirketine devri ile ilgili devir protokolü yapılarak süreç tamamlanır.

 
S.S.S