Dağıtım Haritası

Torosgaz Dağıtım Haritası

Doğalgaz dağıtım, pazarlama ve ticaret işleri ve hizmetleri kapsamında;

Kuruluşumuzda, entegre olarak uygulanan yönetim sistemleri çerçevesinde, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yapılan çalışma ve faaliyetlerin;

• Müşteri şartname ve sözleşmelerinde belirtilen şartlara uygun,
• Müşteri istek ve şikayetlerini dikkate alarak ve karşılayarak,
• İş Sağlığı ve Güvenliği ilgili mevzuat, yönetmelik ve yasal düzenlemelere sadık kalacak şekilde yürütülmesi ve müşterilerimiz tarafından belirlenen süre içerisinde teslim edilmesi temel esastır.

Kuruluşumuz;
Çalışma ve uygulamalarını, daha sıkı hükümler ihtiva eden İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatının genel iş sağlığı ve güvenliği meselelerine karşı gösterdikleri gittikçe artan ilginin oluşturduğu bir ortam ve çerçeve içinde geliştirmeyi hedeflemektedir.

Kuruluşumuzun üst yönetimi;
İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili uygulamalarının etkinleştirilmesi amacıyla, ilgili faaliyetlerini gözden geçirmekte, denetlemekte hizmet ve ürün gerçekleştirme süreçlerinin iyileştirmesi için kaynak tahsis etmek suretiyle kaza ve hastalıkların önlenmesi, ürün ve hizmet gerçekleştirme proseslerinden kaynaklanan tehlike ve riskleri minimize etmeyi hedeflemiştir. Bu maksatla; Tüm personelimizi iş sağlığı ve güvenliği konularında eğiterek, onların sağlıklı ve çevreye duyarlı birer fert olmalarının temini için gerekli uygulamaları yapmayı taahhüt etmektedir.

Kuruluşumuz;
Bu politika içinde belirtilen uygulama ve işlemlerin etkin olabilmesi için, belirli bir vizyona sahip entegre bir yönetim sistemi içinde yürütülmesini ve genel yönetim faaliyetleri ile bütünleştirilmesini sağlamıştır.

Ayrıca bu politika ile, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında yapacağı uygulama ve çalışmalarını, üst yönetim olarak kaza, hastalık ve risklerin azaltılmasına ilişkin taahhütlerini, kamuoyuna ve ilgili tarafların bilgisine sunmaktadır.

 
S.S.S