USULSÜZ KULLANIM NEDİR?

    TOROSGAZ usulsüz kullanım


EPDK Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği; Kaçak doğal gaz kullanımı Madde 52-
Dağıtım sistemine veya sayaca ya da tesisata müdahale edilerek, tüketimin doğru tespit edilmesini engellemek suretiyle, tüketimin eksik veya hatalı ölçülerek ya da hiç ölçülmeden veya yasal şekilde tesis edilmiş sayaçtan geçirilmeden mevzuata aykırı bir şekilde tüketilmesi, kaçak doğal gaz kullanımı olarak kabul edilir. Kaçak doğal gaz kullanımının tespit edilmesinde, dağıtım şirketinin tespitini doğru bulgu ve belgelere dayandırması ve tüketici haklarının ihlal edilmemesi esastır.

Kaçak doğal gaz kullanıldığının tespit edilmesi halinde, dağıtım şirketi tarafından tutanak düzenlenir ve kaçak kullanımın engellenmesi için gereken önlemler alınır.

Dağıtım şirketi, kaçak doğal gaz kullandığı tespit edilenlerin doğal gazını keserek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunabilir.

Kaçak doğal gaz kullanım bedeli, yapılan tespit çerçevesinde, ölçüm ve kontrol sonuçlarına göre düzenlenen belgelere dayanılarak hesaplanmak suretiyle, kullanım süresi ve bu süre içerisinde tüketilen doğal gaz miktarı dikkate alınarak dağıtım şirketi tarafından müşteriye tahakkuk ettirilir.

Usulsüz doğal gaz kullanımı Madde 53 — (Değişik:RG-9/6/2017- 30091)
Müşterinin;

a) Dağıtım şirketinin yazılı onayı olmaksızın doğal gaz kullanması,

b) Dağıtım şirketinin yazılı onayı olmaksızın başka bir bağımsız bölüme sayaç üzerinden doğal gaz bağlantısı yapması,

c) Kendi adına sözleşme yapmadan daha önce aynı adresteki müşteri adına doğal gaz kullanması,

d) İç tesisatta onaysız tadilat yaparak doğal gaz kullanması,

hallerinde dağıtım şirketi tarafından usulsüz doğal gaz kullanım işlemi yapılır ve müşterinin doğal gazı kesilir.

Ancak, birinci fıkranın (c) bendindeki hallerde, usulsüz doğal gaz kullanımı tespitinden önce dağıtım şirketine başvuruda bulunulmuş olması ve bunun belgelenmesi durumunda, usulsüz doğal gaz kullanımına ilişkin yaptırım hükümleri uygulanmaz.

Usulsüz doğal gaz kullanımının tespiti halinde dağıtım şirketi tarafından tutanak düzenlenir ve gerekli müdahale yapılır. Doğal gazın kesilmesine neden olan usulsüzlüğün ortadan kalkması halinde, dağıtım şirketi tarafından bu Yönetmeliğin 45 inci maddesi hükümlerine göre işlem yapılır eski proje değeri arasındaki değişikliğe göre tahakkuk ettirilir. Tadilat tarihinin üzerinden altı aydan çok süre geçmesi halinde son altı aylık süre üzerinden işlem yapılır.

USULSUZ KULLANIMIN CEZASI ÖDEMEMEK İÇİN;

TOROSGAZ’ın yazılı onayı olmaksızın doğalgaz kullanmayınız.

TOROSGAZ’ın yazılı onayı olmaksızın başka bir bağımsız bölüme sayaç üzerinden doğalgaz bağlantısı yapmayınız.

Kendi adınıza sözleşme yapmaksızın başkasının adına doğal gaz kullanmayınız.

İç tesisatınızda TOROSGAZ'ın onayı olmadan tadilat işlemi yaptırmayınız.

Doğal Gaz Kullanım Sözleşmenizi yaptıktan sonra sayaç takılmadan ya da sayaç takıldıktan sonra TOROSGAZ'ın izin ve onayı olmadan gaz kullanmaya başlamayınız.

TOROSGAZ tarafından kapatılan sayacınızı kendiniz açmayınız. 

Kaçak doğal gaz kullanmanız durumunda %200, tekrar etmeniz halinde %400 ceza uygulanır.

Usulsüz doğal gaz kullanmanız halinde ise sayaç açma kapama bedelinin 3 katı oranında ceza uygulanmaktadır.

 
S.S.S