Politikalarımız

Kalite Politikamız

Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak, sürekli yeni teknolojiler kullanarak iyileştirme sağlamak ve tüm süreçlerimizi geliştirmek, tüm paydaşlarımızın memnuniyetini artırmak için ileri teknolojiyi ve öğrenmeyi ön planda tutarak projeler geliştirmek ve hayata geçirmek, kurumsal riskleri belirlemek ve yönetmektir

Müşteri Memnuniyeti Politikamız

Müşteri memnuniyetini ön planda tutan çalışma yöntemini esas almak, müşteri memnuniyetinin sağlanması ve şikâyetlerin değerlendirilmesi için yasal tüm şartlara uyulmasını sağlamak, şikâyetlerin mümkün olduğunca kısa sürede ve tüm çözüm yolları tükenene kadar çözüme kavuşturulması için gerekli çabanın gösterilmesini sağlamak.

Çevre Politikamız

Doğal gazın kullanımını yaygınlaştırmak suretiyle temiz ve kaliteli havanın solunmasını sağlamak, bu sayede çevrenin korumasına katkıda bulunmak, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak amacıyla atık miktarlarını ve enerji tüketimini en aza indirgemek ve mevzuat yükümlülüklerimiz çerçevesinde çevre politikamızı sürekli geliştirmektir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Çalışanlarımızın ve tüm paydaşlarımızın sağlığını korumak, güvenli çalışma ortamı sağlamak, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasa ve yönetmelikleri yerine getirerek bu konuda tüm paydaşların bilinç düzeyini arttırmak, çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerini belirlemek ve kaynaklarından yok etmek, teknoloji altyapısını sürekli geliştirerek tüm müşterilere güvenilir gaz arzı sağlamak.

Bilgi Güvenliği Politikamız

Her türlü tehditleri değerlendirerek gerekli önlemleri almak, bilgi güvenliği yönetim sistemi ile ilgili kaynakları erişebilir kılmak ve bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uymaktır.

 
S.S.S